Tin Tức

NÊN DÙNG RADCON#7 THAY CHO MÀNG PHỦ CHỐNG THẤM

Tại sao dùng Radcon #7 ?

 

Với sự phát triển vượt bậc của mình từ năm 1975 đến nay sản phẩm đã có mặt trên 100 quốc gia và được ứng dụng để chống thấm cho nhiều công trình có tầm cỡ toàn cầu.

Radcon #7 khác với sản phẩm trộn – Radmyx Concentrate, sản phẩm phát triển tinh thể Radmyx hay sản phẩm kỵ nước Radguard. Nhưng tất cả đều không là màng phủ. Radcon #7 là 1 dung dịch phun, biến tính sinh hoá, thẩm thấu trực tiếp vào lớp phản ứng tạo thành hệ thống “gel” trong bê tong, bít kín hệ thống các mao dẫn, ống khí, bọng rỗng, vi nứt, nứt lớn, chống sự xâm nhập của nước và các chất xâm thực khác.

 

Nguyên lý chống thấm của Radcon #7 : tạo phản ứng với các hợp chất trong bê tông, giúp bê tông có khả năng tự chống thấm và được bảo vệ. Điều quan trọng nhất là giúp cho bê tông tự hàn gắn vết rạn nứt.

 

Thông thường để chống thấm người ta phủ lên bề mặt bê tông lớp màng chống thấm. Sau đó để bảo vệ màng khỏi sự hư hỏng bởi môi trường hay tásc động cơ học, thường đòi hỏi phải phủ lên lớp màng chống thấm 1 hay vài lớp vữa. Trong tiến trình xây dựng, việc hư hỏng lớp màng phủ xảy ra và nhiều khi không được chú ý sửa chữa ngay, nên khi vết thấm xuất hiện, để tìm được chỗ hỏng thong thường người ta phải đục bỏ toàn bộ lớp màng và lớp vữa bảo vệ để tìm kiếm và sửa chữa. Đây là nhược điểm lớn của phương pháp chống thấm bằng màng phủ.

 

Đối với Radcon #7 áp dụng chống thấm cho bê tông thì không cần bất cứ lớp vữa nào bảo vệ, vì chính Radcon #7 sẽ trở nên làm một với bê tong và giúp cho bê tông tự bảo vệ chính mình. Ngay cả các vết thấm do các vết rạn nứt sốc nhiệt xảy ra trong tương lai, Radcon #7 cũng giúp cho bê tông tự hàn gắn và chống thấm.