Dự Án

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH RADCON FORMULA #7

Gói thầu XL06: Thi công xây dựng mới hai cầu Nhị Trung – Lộ Đá bao gồm cả điều tiết giao thông thủy, sửa chữa 5 cầu Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc và công trình ATGT toàn tuyến

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn đã được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án vào tháng 12/2018. Dự án có điểm đầu từ Km68+828,72, giao với cuối tuyến tránh thành phố Trà Vinh thuộc địa bàn xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành. Điểm cuối tuyến tại Km114+862,53, giao với Hương lộ 81, thuộc địa bàn thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải. Theo đó, bổ sung đoạn cuối tuyến khoảng 520m, tổng chiều dài toàn tuyến 43,88km.

Dự án sẽ xây dựng mới 2 là cầu Nhị Trung và Lộ Đá bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cùng với đó sẽ mở rộng 5 cầu trên tuyến, đầu tư hệ thống thoát nước dọc, hệ thống an toàn giao thông. Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, trong đó Ban quản lý dự án 7 làm cơ quan đại diện nhà nước có thẩm quyền, trực tiếp quản lý dự án.

Radcon Formula #7 được tín nhiệm ứng dụng thi công cho mặt sàn bê tông cầu Nhị Trung, Lộ Đá, với khối lượng 300 lít do Công ty CP HT Việt Nam làm thầu phụ. Vật liệu vừa chuyển giao đến công trường ngày 20/10/2020 vừa qua