Dự Án

IDICO TÍN NHIỆM SI-REX03 CHO HỆ THỐNG CẦU VƯỢT TẠI TP.HCM

Các dự án giao thông do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư đã tín nhiệm và ứng dụng công nghệ Lớp phủ vô cơ gốc silicone, hoàn thiện và bảo vệ bê tông cầu – Si-Rex03 của nhà sản xuất Tập đoàn Klaas Coatings (Australia), tiêu biểu như:

Năm 2013: Gói thầu Số 2, Dự án Xây dựng Cầu vượt tại nút giao thông Quốc lộ 1 và Tỉnh lộ 10, đoạn An Sương, An Lạc

Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Cầu 14 – Cienco1

Sản phẩm : Si-Rex03 mã màu ASF 1373 & Si-Pime

Khối lượng thi công: 27.000 m2

 

Năm 2014: Dự án xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 – Hương lộ 2, thuộc Dự án BOT Cải tạo Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương, An Lạc

Nhà thầu: Chi nhánh Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO – Xí Nghiệp Xây Dựng IDICO-IDI

Sản phẩm : Si-Rex03 mã màu ASF 1373 & Si-Pime

Khối lượng thi công: 15.196 m2

 

Năm 2017: Cầu Vượt Gò Mây - Dự án xây dựng bổ sung nút giao khác mứt tại giao lộ Quốc lộ 1 – đường Lê Trọng Tấn – đường Nguyễn Thị Tú, thuộc Dự án BOT Cải tạo Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương, An Lạc

Nhà thầu: Chi nhánh Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO – Xí Nghiệp Xây Dựng IDICO-IDI

Sản phẩm : Si-Rex03 mã màu ASF 1373 & Si-Pime

Khối lượng thi công: 27.600 m2

 

Năm 2018: Công trình Xây dựng Bổ sung Cầu mới Tân Kỳ Tân Quý, thuộc Dự án BOT Cải tạo Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương, An Lạc

Nhà thầu: Chi nhánh Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO – Xí Nghiệp Xây Dựng IDICO-IDI

Sản phẩm : Si-Rex03 mã màu ASF 1373 & Si-Pime

Khối lượng thi công: 3.500 m2

 

(nguồn ảnh do Đông Dương thực hiện)