Dự Án - Sơn Sirex Hệ Thống Cầu Đại Lộ Đông Tây

Mô tả ngắn:

Giá: Liên hệ
Thông tin sản phẩm

 

 

CẦU NƯỚC LÊN

CẦU RẠCH CÂY

CẦU LÒ GỐM

CẦU CHÀ VÀ

Địa điểm: Đường Vạn Kiếp & Bến Xóm Củi, Q.5 – Q.8
TVTK: PCI Co. Maunsell Group
TXD: Obayashi–P.S. Mitsibishi joint venture
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009
KL: 3.139 M2

 

CẦU CHỮ Y

Địa điểm: Đường Nguyễn Biểu, Hưng Phú & Nguyễn Thị Thập, Q.5 – Q.8
TVTK: PCI Co. Maunsell Group
TXD: Obayashi–P.S. Mitsibishi joint venture  
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009

 

CẦU NGUYỄN VĂN CỪ

 

Địa điểm: Nối Q.1 – Q.5 và Q.4 - Q.8
CĐT: Khu QL Giao Thông Đô Thị Số 1
TVTK: TEDI South
TXD: Cty Cầu 14, Cty 508, Cty Trường Sơn
KL: 19.521 M2
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009

 

CẦU CALMETTE

Địa điểm: Đường Calmette & Đoàn Văn Bơ, Q.1 – Q.4
TVTK: PCI Co. Maunsell Group
TXD: Obayashi–P.S. Mitsibishi joint venture  
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009
KL: 12.399 M2

 

CẦU KHÁNH HỘI

Địa điểm: Kênh Bến Nghé, Q.1 - Q.4
TVTK: PCI Co. Maunsell Group
TXD: Obayashi–P.S. Mitsibishi Joint Venture  
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009
KL: 4.589 M2

 

 

 

 

 

 

 

CẦU THỦ THIÊM

Địa điểm: Sông Sài Gòn, Q.2 – Q.Bình Thạnh
CĐT: Khu QL Giao Thông Đô Thị Số 1
TVTK: Cty TVTK Cầu Lớn – Hầm
TXD: CC1
KL: 58.000 M2
SP: Si–Rex03
Màu: ASF 1373
Năm: 2009

 

 

 

CẦU VƯỢT CÁT LÁI

Địa điểm: Xa lộ Hà Nội
CĐT: Khu QL Giao Thông Đô Thị Số 1
TVTK: TEDI South
TXD: Cty XD Số 1 Việt Nguyên
KL: 2.280 M2
SP: Si–Rex03
Colour: ASF 1373
Năm: 2011